Customs Solutions & Improvements B.V.

CSI kan u helpen bij al uw problemen op het gebied van douane en internationale handel zoals:

Aanvragen Vergunningen:

 • douane-entrepot;
 • accijnsgoederenplaats;
 • actieve of passieve veredeling;
 • behandeling onder douanetoezicht;
 • AEO (authorised economic operator)

Procederen:

 • verzoeken tot terugbetaling;
 • bezwaar;
 • beroep.

Douaneplanning:

 • indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur;
 • aanvragen bindende tariefinlichtingen;
 • oorsprongsbepaling;
 • aanvragen bindende oorsprongsinlichtingen;
 • analyseren douanewaarde;
 • analyseren gehele aangifteproces.
Customs CSI Fresh

Advisering op het gebied van niet- fiscale wetgeving bij in- en uitvoer zoals:

Voedselveiligheid, algemene productveiligheid, antidumprechten, in- en uitvoervergunningen, fytosanitaire maatregelen (maatregelen bij de invoer van planten, bloemen, groenten en fruit), precursoren, WEEE, export controle enz.

Het unieke van CSI is dat u vaste prijsafspraken kunt maken op basis van de te verwachten inzet of op basis van een percentage van de te besparen kosten. Dit maakt CSI uniek ten opzichte van de reguliere advies- en advocatenkantoren. Ook kan CSI worden ingezet voor projecten op het gebied van douane en internationale handel.

Naast vaste prijsafspraken kunt u ook vaste uurtarieven afspreken met CSI en kunt u tevens afspraken maken op basis van “no cure no pay”.

Hieronder hebben wij een voorbeeld opgenomen waarmee wij voor diverse opdrachtgevers aanzienlijke kostenbesparingen hebben gerealiseerd:

Op dit moment geven veel bedrijven de goederen ten invoer tot verbruik aan per container.  De kosten voor het doen van een aangifte ten invoer tot verbruik variëren van 50 tot 100 EURO.

Wij zijn van mening dat, door in de toekomst de goederen ten invoer tot verbruik aan te geven door middel van een domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen, een onderneming aanzienlijke kosten kan besparen op documentkosten.  Daarnaast zal de efficiency toenemen.

Hieronder hebben wij een opsomming gegeven van de voordelen van een domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen.

 • doordat CSI alle voorkomende werkzaamheden verricht, is de douaneafdeling overbodig. Ook is geen douanekennis meer vereist binnen uw onderneming;
 • uitstel van betaling van verschuldigde douanerechten; deze moeten uiterlijk de 15e dag van de volgende maand worden betaald. Dit geeft een liquiditeitsvoordeel van max. 45 dagen;
 • douanerechten zijn pas verschuldigd op het moment dat de goederen worden uitgeslagen uit het douane-entrepot met de bestemming invoer (ook die van derde partijen);
 • maandelijkse managementrapportages aan de hand van de maandaangifte (doordat de goederen via een maandaangifte moeten worden aangegeven, krijgt u maandelijkse rapportages die een compleet overzicht geven van alle goederen, die in de afgelopen maand ten invoer tot verbruik zijn aangegeven);
 • aangezien geen aangiften ten invoer meer worden opgemaakt door een logistiek dienstverlener hoeven deze niet meer op juistheid te worden gecontroleerd. Dit kan leiden tot besparingen op personeelskosten, of het personeel kan op een andere wijze worden ingezet;
 • de kwaliteit van de logistieke processen binnen uw onderneming zal toenemen. Door deze vergunning worden de goederen altijd tijdig ten invoer tot verbruik aangegeven. Men hoeft niet te wachten, totdat de goederen door de douane vrij zijn gegeven;
 • risicobeheersing.